33
Τα Έργα μας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΟΥ JOHN DEERE

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΟΥ JOHN DEERE
Μελέτη: Δόρτης & Συνεργάτες
Κατασκευή: Vertical Team
Πελάτης: AGROTECH SA
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (05-2018)
Τοποθεσία: Σίνδος, Θεσσαλονίκη