33
Τα Έργα μας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΟΥ AGROTECH SA JOHN DEERE THESSALONIKI

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΟΥ AGROTECH SA JOHN DEERE THESSALONIKI
Σχεδιασμός & Μελέτη: Δόρτης & Συνεργάτες
Κατασκευή: Vertical Eng.
Πελάτης: AGROTECH S.A.
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (05-2018)
Τοποθεσία: Αιτωλοακαρνανίας, Άλλη περιοχή