29
Τα Έργα μας

ΣΠΑΘΗΣ LAW

ΣΠΑΘΗΣ LAW
Σχεδίαση:  Vertical Eng.
Κατασκευή: Πανταζίδης Παναγιώτης & Συνεργάτες
 
Πελάτης: ΣΠΑΘΗΣ LAW
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (10-2017)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη