27
Τα Έργα μας

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑ
Σχεδίαση: Vertical Eng.
Κατασκευή: Caementum
Πελάτης: Ιδιώτης
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (02-2018)
Τοποθεσία: Ημαθίας, Βέροια