25
Τα Έργα μας

FIT O' CLOCK

FIT O' CLOCK
Μελέτη: Vertical Team
Κατασκευή: Γιώργος Τσιτουρίδης
 
Πελάτης: FIT O' CLOCK
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (12-2017)
Τοποθεσία: Κασσανδρεία