15
Τα Έργα μας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πρόκειται για την πλήρη μελέτη ( προμελέτη - χωροθέτηση - οριστική μελέτη) της επέκτασης του υπάρχοντος εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση βιοαερίου από βιομάζα της εταιρείας Βιονέργεια Νιγρίτας Α.Ε. Το εργοστάσιο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 και η δυναμικότητα του είναι 1ΜW ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε έγινε με σκοπό την επέκταση της ηλεκτρικής του δυναμικότητας σε 3MW.
Η μελέτη περιλαμβάνει:
  • Κατασκευή τριών (3) δεξαμενών υπολλειμάτων.
  • Κατασκευή τριών (3) δεξαμενών χώνευσης.
  • Κατασκευή συστήματος Παστερίωσης.
  • Κατασκευή - Εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Εγκατάσταση Δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων μέσα στους οποίους θα είναι εγκατεστημένες οι μονάδες συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας ( Σ.Η.Θ.)
  • Εγκατάσταση Δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων μέσα στους οποίους θα είναι εγκατεστημένοι οι Υποσταθμοί ανύψωσης τάσης για τη διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.  
  • Διαμόρφωση όλου του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.
Η παρούσα μελέτη έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί και η οικοδομική άδεια.
Η κατασκευή όλων των παραπάνω αναμένεται να ξεκινήσει το Μάρτιο του 2019. 
Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία  GREEN LINE ENERGY S.A.
Πελάτης: Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (03-2019)
Τοποθεσία: Σέρρες, Νιγρίτα