15
Τα Έργα μας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πρόκειται για την πλήρη μελέτη (προμελέτη - χωροθέτηση - οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής), καθώς και της κατασκευής της επέκτασης του υπάρχοντος εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση βιοαερίου από βιομάζα της εταιρείας Βιονέργεια Νιγρίτας Α.Ε. Το εργοστάσιο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 και η δυναμικότητα του είναι 1ΜW ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε έγινε με σκοπό την επέκταση της ηλεκτρικής του δυναμικότητας σε 3MW.
Πελάτης: Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (10-2021)
Τοποθεσία: Σέρρες, Νιγρίτα