1
Τα Έργα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΛΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΛΟ
Πρόκειται για ένα έργο που έγινε με τη συνεργασία της εταιρείας GREENLINE ENERGY SA

Η παρούσα κατασκευή αφορά την κατασκευή δύο (2) κατακορύφου τύπου αγροτικών αποθηκών (Silo) αποθήκευσης δημητριακών και συγκεκριμένα καλαμποκιού στην περιοχή του Ξηροποτάμου Δράμας. Οι αγροτικές αποθήκες παραδόθηκαν έτοιμες προς λειτουργία, με όλον τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, με δυναμικότητα περίπου 50t/h. Το έργο περιελάμβανε τον αποθηκευτικό χώρο των σιλό, το σύστημα φόρτωσης αυτών, το σύστημα θερμομέτρησης του αποθηκευμένου προϊόντος, τον εξοπλισμό αερισμού, το σύστημα αποφόρτωσης σε οχήματα μεταφοράς, τον πίνακα αυτοματισμού και λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και την ηλεκτροδότηση όλων των μηχανημάτων από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

 
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (09-2018)
Τοποθεσία: Δράμας, Άλλη περιοχή